1. Không nhận diện thuê bao. Đăng nhập | đăng ký

Kết quả xổ số Gia Lai thứ sáu ngày 02-09-2016

Đặc biệt 22018
Giải nhất 04026
Giải nhì 72870
Giải ba 07156 76974
Giải bốn 91280 23821 17726 10272
79251 06712 24175
Giải năm 4449
Giải sáu 4698 8479 5936
Giải bảy 768
Giải tám 89

Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0
1 2, 8
2 1, 6, 6, 6
3
4 9
5 1, 6
6 8
7 0, 2, 4, 5, 9
8 0, 9
9 8
Đầu Đuôi
7, 8 0
2, 5 1
1, 7 2
3
7 4
7 5
2, 2, 3, 5 6
7
1, 6, 9 8
4, 7, 8 9

Kết quả xổ số Gia Lai thứ sáu ngày 26-08-2016

Đặc biệt 31420
Giải nhất 87558
Giải nhì 89334
Giải ba 89211 69447
Giải bốn 91617 89021 02313 35634
15644 89280 12233
Giải năm 8521
Giải sáu 9558 6755 4968
Giải bảy 802
Giải tám 10

Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0 2
1 0, 1, 3, 7
2 0, 1, 1, 3, 4, 4
3
4 4, 7
5 5, 8, 8
6 8
7
8 0
9
Đầu Đuôi
1, 2, 8 0
1, 2, 2 1
0, 1, 3 2
3
3, 3, 4 4
5 5
6
1, 4 7
5, 5, 6 8
9