Gói kết quả xổ số miền Bắc 2.000đ / ngày, soạn tin DK XSMB gửi 9755
Gói thống kê kết quả thường miền Bắc 2.000đ / ngày, soạn tin DK TKMB gửi 9755
Gói VIP miền Bắc 3,000đ / ngày, soạn tin DK VIPMB gửi 9755

Gói kết quả xổ số miền Trung 2.000đ / ngày, soạn tin DK XSMT gửi 9755
Gói thống kê kết quả thường miền Trung 2.000đ / ngày, soạn tin DK TKMT gửi 9755
Gói VIP miền Trung 3,000đ / ngày, soạn tin DK VIPMT gửi 9755

Gói kết quả xổ số miền Nam 2.000đ / ngày, soạn tin DK XSMN gửi 9755
Gói thống kê kết quả thường miền Nam 2.000đ / ngày, soạn tin DK TKMN gửi 9755
Gói VIP miền Nam 3,000đ / ngày, soạn tin DK VIPMN gửi 9755

Gói kết quả xổ số theo tuần miền Trung 1,000đ / tuần
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói thống kê xổ số theo tuần miền Trung 2.000đ / tuần
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói VIP xổ số theo tuần miền Trung 3,000đ / tuần
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói kết quả xổ số theo tuần miền Nam 1,000đ / tuần
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói thống kê xổ số theo tuần miền Nam 2.000đ / tuần
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói VIP xổ số theo tuần miền Nam 3,000đ / tuần
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói kết quả xổ số ma trận MEGA 6/45 3,000đ / tuần, soạn tin DK MG gửi 9755

Gói kết quả xổ số dãy số MAX 4D 3,000đ / tuần, soạn tin DK 4D gửi 9755

Gói kết quả điện toán tổng hợp 5,000đ / tuần, soạn tin DK DT gửi 9755

Gói kết quả tài lẻ 1,000đ /lượt
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói thống kê tài lẻ 2.000đ /lượt
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói VIP tài lẻ 3,000đ /lượt
Tỉnh soạn tin DK TKBDH gửi 9755

Gói kết quả xổ số ma trận MEGA 6/45 Tài lẻ 1,000đ / lượt, soạn tin MEGA gửi 9755

Gói kết quả xổ số 4D Tài lẻ1,000đ / lượt, soạn tin MAX gửi 9755

Gói kết quả xổ số DT Tài lẻ1,000đ / lượt, soạn tin LOT gửi 9755