1. Không nhận diện thuê bao. Đăng nhập | đăng ký

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 16-01-2021

Đặc biệt 631761
Giải nhất 30829
Giải nhì 32767
Giải ba 70836 82497
Giải bốn 33424 82685 61366 58679
32091 65876 21845
Giải năm 0332
Giải sáu 9381 9383 9091
Giải bảy 872
Giải tám 72

Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0
1
2 2, 4, 6, 9
3
4 5
5
6 1, 6, 7
7 2, 2, 6, 9
8 1, 3, 5
9 1, 1, 7
Đầu Đuôi
0
6, 8, 9, 9 1
3, 7, 7, 8 2
3
2 4
4, 8 5
3, 6, 7 6
6, 9 7
8
2, 7 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ bảy ngày 09-01-2021

Đặc biệt 434081
Giải nhất 68107
Giải nhì 66241
Giải ba 17232 15763
Giải bốn 88420 99047 47985 59319
17042 91262 83639
Giải năm 0953
Giải sáu 6886 4486 6547
Giải bảy 665
Giải tám 38

Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0, 2, 8, 9
3
4 1, 2, 7, 7
5 3
6 2, 3, 5
7
8 1, 5, 6, 6
9
Đầu Đuôi
2 0
4, 8 1
3, 4, 5, 6, 6 2
3
4
6, 8 5
8, 8 6
0, 4, 4 7
3 8
1, 3 9
1 2 3 4 Next »