1. Không nhận diện thuê bao. Đăng nhập | đăng ký

Kết quả xổ số Ninh Thuan thứ sáu ngày 15-01-2021

Đặc biệt 014540
Giải nhất 21650
Giải nhì 90495
Giải ba 41395 47148
Giải bốn 13812 01771 14613 68337
00787 98967 16895
Giải năm 2263
Giải sáu 4644 5353 8693
Giải bảy 290
Giải tám 36

Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0
1 2, 3
2 6, 7
3
4 0, 4, 8
5 0, 3
6 3, 7
7 1
8 7
9 0, 3, 5, 5, 5
Đầu Đuôi
4, 5, 9 0
7 1
1, 1, 5, 6, 9 2
3
4 4
9, 9, 9 5
3 6
3, 6, 8 7
4 8
9

Kết quả xổ số Ninh Thuan thứ sáu ngày 08-01-2021

Đặc biệt 941402
Giải nhất 83645
Giải nhì 56435
Giải ba 06775 49203
Giải bốn 20630 16030 24963 84009
88839 69875 50503
Giải năm 1248
Giải sáu 6183 3545 9672
Giải bảy 711
Giải tám 06

Kết quả xổ số miền Trung sớm nhất: DK XSMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Trung, Soạn: DK TKMT gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Trung, Soạn: DK VIPMT gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0 2, 3, 3, 6, 9
1 1
2 0, 0, 5, 9
3
4 5, 5, 8
5
6 3
7 2, 5, 5
8 3
9
Đầu Đuôi
3, 3 0
1 1
0, 0, 0, 6, 7, 8 2
3
4
3, 4, 4, 7, 7 5
0 6
7
4 8
0, 3 9
1 2 3 4 Next »