iLoto – cung cấp cho khách hàng các thông tin: xổ số kiến thiết bao gồm kết quả, thống kê, thống kê đặc biệt của miền Bắc, miền Trung, miền Nam và kết quả xổ số điện toán Vietlott. Dịch vụ tự động gia hạn hàng ngày. Trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong vòng 30 ngày thì dịch vụ tự động hủy.

- Để nhận hướng dẫn: soạn HD gửi 9755

- Để kiểm tra gói cước đang sử dụng: soạn KT gửi 9755

- Để lấy mật khẩu sử dụng dịch vụ: soạn MK gửi 9755

- Gói kết quả xổ số miền Bắc 2.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK XSMB gửi 9755

  Hủy soạn: HUY XSMB gửi 9755

- Gói thống kê kết quả thường miền Bắc 2.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK TKMB gửi 9755

  Hủy soạn: HUY TKMB gửi 9755

- Gói VIP miền Bắc 3.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK VIPMB gửi 9755

  Hủy soạn: HUY VIPMB gửi 9755


- Gói kết quả xổ số miền Trung 2.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK XSMT gửi 9755

  Hủy soạn: HUY XSMT gửi 9755

- Gói thống kê kết quả thường miền Trung 2.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK TKMT gửi 9755

  Hủy soạn: HUY TKMT gửi 9755

- Gói VIP miền Trung 3.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK VIPMT gửi 9755

  Hủy soạn: HUY VIPMT gửi 9755


- Gói kết quả xổ số miền Nam 2.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK XSMN gửi 9755

  Hủy soạn: HUY XSMN gửi 9755

- Gói thống kê kết quả thường miền Nam 2.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK TKMN gửi 9755

  Hủy soạn: HUY TKMN gửi 9755

- Gói VIP miền Nam 3.000đ /ngày - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK VIPMN gửi 9755

  Hủy soạn: HUY VIPMN gửi 9755


- Gói kết quả xổ số theo tuần miền Trung 1.000đ/tuần - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK XS[Mã tỉnh] gửi 9755

  Hủy soạn: HUY XS[Mã tỉnh] gửi 9755

- Gói thống kê xổ số theo tuần miền Trung 2.000đ/tuần - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK TK[Mã tỉnh] gửi 9755

  Hủy soạn: HUY TK[Mã tỉnh] gửi 9755

- Gói VIP xổ số theo tuần Miền Trung 2.000đ/tuần - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK VIP[Mã tỉnh] gửi 9755

  Hủy soạn: HUY VIP[Mã tỉnh] gửi 9755


- Gói kết quả xổ số theo tuần miền Nam 1.000đ/tuần - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK XS[Mã tỉnh] gửi 9755

  Hủy soạn: HUY XS[Mã tỉnh] gửi 9755

- Gói thống kê xổ số theo tuần miền Nam 2.000đ/tuần - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK TK[Mã tỉnh] gửi 9755

  Hủy soạn: HUY TK[Mã tỉnh] gửi 9755

- Gói VIP xổ số theo tuần Miền Nam 2.000đ/tuần - Miễn phí ngày đầu sử dụng.

  Đăng ký soạn: DK VIP[Mã tỉnh] gửi 9755

  Hủy soạn: HUY VIP[Mã tỉnh] gửi 9755


STT Trường hợp Lượt trừ cước
lần 1
Lượt trừ cước
lần 2
Số tiền trừ cước các ngày còn lại chu kỳ Tổng số tiền trừ cước tối đa/chu kỳ
1 TKC ≥ 3.000đ 3.000đ 3.000đ
2 TKC < 3.000đ 3.000đ 1.000đ 2.000đ 3.000đ
3 2.000đ 1.000đ 1.000đ
4 2.000đ 1.000đ 2.000đ
5 3.000đ 1.000đ 3.000đ