1. Không nhận diện thuê bao. Đăng nhập | đăng ký

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 06-06-2021

Đặc biệt 630300
Giải nhất 10620
Giải nhì 80962
Giải ba 21640 92181
Giải bốn 98176 72409 03337 81183
34588 42222 37850
Giải năm 7312
Giải sáu 4211 0979 9985
Giải bảy 247
Giải tám 22

Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0 0, 9
1 1, 2
2 0, 2, 2, 7
3
4 0, 7
5 0
6 2
7 6, 9
8 1, 3, 5, 8
9
Đầu Đuôi
0, 2, 4, 5 0
1, 8 1
1, 2, 2, 6, 8 2
3
4
8 5
7 6
3, 4 7
8 8
0, 7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật ngày 30-05-2021

Đặc biệt 922625
Giải nhất 81440
Giải nhì 95496
Giải ba 25317 87679
Giải bốn 46852 58193 02569 71825
55960 38503 10291
Giải năm 5622
Giải sáu 6515 0190 8893
Giải bảy 540
Giải tám 69

Kết quả xổ số miền Nam sớm nhất: DK XSMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói thống kê thường miền Nam, Soạn: DK TKMN gửi 9755 (1,000đ/ngày)

Gói VIP miền Nam, Soạn: DK VIPMN gửi 9755 (3,000đ/ngày)

Đầu Đuôi
0 3
1 5, 7
2 2, 5, 5
3
4 0, 0
5 2
6 0, 9, 9
7 9
8
9 0, 1, 3, 3, 6
Đầu Đuôi
4, 4, 6, 9 0
9 1
0, 2, 5, 9, 9 2
3
4
1, 2, 2 5
9 6
1 7
8
6, 6, 7 9